Úvod

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Vás srdečne pozýva na V. medzinárodnú vedeckú konferenciu konanú pri príležitosti 65. výročia založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva Košiciach „Infekčné a parazitárne choroby zvierat“, ktorá sa uskutoční 4.-5. septembra 2014.

Cieľom konferencie je priniesť najnovšie aktuálne informácie o infekčných a parazitárnych chorobách ľudí a zvierat, ako aj nových spôsoboch boja proti nim. Na predchádzajúcich ročníkoch sa nám dosiaľ vždy podarilo vytvoriť príjemnú atmosféru pre diskusiu a výmenu skúseností a názorov. Infektológia a parazitológia patria k veľmi rýchlo sa rozvíjajúcim vedným odborom, vďaka zavedeniu nových metód výskumu na molekulovej úrovni, novým ekologickým, biochemickým, imunologickým a genetickým poznatkom, ktoré úspešne prispievajú k riešeniu globálnych zoonóz, parazitóz a tiež mnohých vírusových a bakteriálnych chorôb.

Veríme, že v dnešnej uponáhľanej dobe si nájdete čas a budete si môcť spríjemniť septembrové dni odbornými a priateľskými stretnutiami a rozhovormi na zaujímavé témy a podelíte sa s ostatnými účastníkmi konferencie o výsledky Vášho výskumu. Organizačný výbor a všetci účastníci sa budú tešiť na Vaše zaujímavé príspevky širokého spektra zamerania, ktoré infektológia a parazitológia v praxi a vo výskume ponúkajú.