Tematické zameranie konferencie

1. Infekčné a parazitárne choroby hospodárskych zvierat a koní
2. Infekčné a parazitárne choroby spoločenských zvierat
3. Infekčné a parazitárne choroby vtákov, voľne žijúcich a exotických zvierat
4. Zoonózy
5. Varia (diagnostické metódy infekčných a parazitárnych chorôb vektory, asanácia prostredia, vakcinácia, imunológia, legislatíva, liečba a pod.)