Termíny

Zaslanie príspevku
30. Jún 2014
Potvrdenie prijatia príspevku 31. Jún 2014
Skorá registrácia a uhradenie vložného
25. April 2014
Najneskoršia registrácia a uhradenie vložného
25. Jún 2014
Definitívny program – na webovom sídle konferencie
15. August 2014