Program

Štvrtok, September 4, 2014
07:30 – 12:30 Registrácia účastníkov, inštalácia stánkov vystavujúcich firiem, inštalácia posterov
08:30 – 09:15 Slávnostné otvorenie konferencie, spomienka na jubilantov
09:15 – 10:15 Plenárne prednášky
10:15 – 10:45 Prestávka – Diskusia pri posteroch
10:45 – 12:45 I. Blok prednášok, postery
12:45 – 14:00 Obedňajšia prestávka
14:00 – 15:00 Plenárne prednášky
15:00 – 16:00 II. Blok prednášok, postery
16:00 – 16:30 Prestávka – Diskusia pri posteroch
16:30 – 17:00 Plenárna prednáška
17:00 – 18:00 III. Blok prednášok, postery
19:00 Spoločenský večer s hudbou
 
Piatok, September 5, 2014
07:30 – 12:30 Registrácia účastníkov, inštalácia posterov
08:30 – 10:30 IV. Blok prednášok, postery
10:30 – 11:00 Prestávka – Diskusia pri posteroch
11:00 – 13:00 V. Blok prednášok, postery
13:00 Ukončenie konferencie
14:00 POTULKY PO KOŠICIACH SO SPRIEVODCOM

program.pdf